Oluf Fønnebø    

   

 

3632 Uvdal

Komentarer  og innspill mottas med takk !

Send meg epost her

Om bruk og forvaltning av Hardangervidda.

29.11.16

 

Fellingsresultater 2016 trykk her.

15.6.15

 

Så begynner høsten og nerme seg, selv om ikke sommeren er over. Kvoten på Hardangervidda ble på 8000 dyr, ca 10% mindre enn i fjor. Det skulle derfor være mulighet til jakt for de fleste også i år .

ØN fjellstyre har fått tildelt i overkant av 400 dyr, og deler ut 3 dyr til de første 47 på listen i hver gamle kommune. Innfo fra fjellstyre kan leses her

Første utdeling på Fjellstyrets kontor fredag 26.6.15 kl 1200 til 1700

Forøvrig kan det se ut som vårens kalving har vært i område Songa - Bitdalsvatnet

7.12.14

Da er resultatet, som ble framlagt på et møte i Eidfjord i går, klart etter årets villreinjakt på Hardangevidda.

Det ble felt 2575 dyr totalt, som ga en fellingsprosent på 29

Årets  kalvetelling, den 10.7.17, var på 2861 kalv.

Flest dyr ble felt i Vinje (628), Tinn (597) og Nore og Uvdal (511)

Når en tar hensyn til naturlig avgang mv., har vi nok  en liten reduksjon av stammen som i vår, før kalving, var  10.195 dyr. (fotograferte dyr) 

31.10.14

Da er resultatet etter villreinjakta på ØN Statsallmening klart:

SLUTTRESULTAT VILLREINJAKT 2014.

Tildelingen til ØNF var: 69 frie dyr, 345 s/u, 46 kalv.

I Øvre Numedal statsallmenning er fellingsresultatet følgende for år 2014 (i parentes er felte dyr på ULVIK-kort. Disse er ikke tatt med i resultatet for ØNS):

                                   Hanndyr       Hunndyr       Ialt

2 ½ år og eldre             29              102             131                                                      

                                         (1 )                  (1 )             (2 )      

11/2 år                               18                 16               34                                           

                                         (0 )                ( 0  )           ( 0 )

Årskalv                        18                  19             37

                                        ( 0 )               ( 0 )              (0 )

________________________________________________________________________

I alt                 65        137      202

I prosent blir det samlede resultatet for

Øvre Numedal statsallmenning:

                            43,9 %

Et veldig bra resultat for oss med 202 felte dyr !

I 2013 ble det felt 90 dyr, altså vel en dobbling i år.

Det blir nå spennende og se hvordan fellingen blir i de andre områder.

11.6.14

Jegerkafe i kveld ,  Ø.N Fjellstyre.      Prioriteringslistene finner du her:  Rollag  Nore  Uvdal

De 54 første på listene kan hente sine kort i tildelingen før ferien. 

Utdeling er 27.6., kl 12-18 på fjellstyrekontoret.

Mandag 30.6.: Rollag k-hus kl  0930 - 1100 og Veggli vertshus  kl 13 - 16 og Joker Egedahl kl 17 - 19

Det er i år endret litt på omfanget av fredningssonen som ble inført i fjor. Den gjelder fra jaktstart 20.8. til 5.9.

Det har også vært trekning av kort i Geitevassdalen, listn finner du her.

Det er i år mye kort, med så høy kvote som 9000 dyr,  så en kan regne med at alle får muligheten til jakt i år

30.11.13

Villreinutvalget la i dag, på et møte på Geilo, fram  fellingsresultatet  fra høstens reinsjakt

Kvoten var på 7000 dyr, og det ble felt 2064 dyr. Det gir en fellingsprosent på ca 30%. Årets kalvetelling viser 2560, noe som er veldig bra.

Når en regner naturlig  dødlighet m.v. må kunne si at årets tilvekst ble tatt ut.

Det var 5 anmeldelser til nå, men det ble opplyst at det ville komme 2 til.

Som vanlig er det veldig god felling i Tinn og Vinje.  Det kan se ut som fredningssonene vestpå har fungert bra, mens vi i ØN, ikke har hatt de store utslag i felling som skyldes freningssoner.

22.10.13

Fellingsresultatet 2013 på allmenningen er nå klart:

Tildelingen til ØNF var: 90 frie dyr, 179 s/u, 90 kalv.

Tildelingen til ØNF fra ULVIK:2 frie dyr,4 s/u,2 k.

I Øvre Numedal statsallmenning er fellingsresultatet følgende for år 2013 (i parentes er felte dyr på ULVIK-kort. Disse er ikke tatt med i resultatet for ØNS):

                                   Hanndyr       Hunndyr       I alt

2 ½ år og eldre                 17               36              53                                                          

                                         (0 )              (0 )             (0 )      

11/2 år                             5                  12               17                                           

                                        (0 )               ( 0  )           ( 0 )

Årskalv                          11                  9                 20

                                      ( 1 )               ( 0 )              (1 )

________________________________________________________________________

I alt                                 33                57                90  

I prosent blir det samlede resultatet for

Øvre Numedal statsallmenning:

                            25,1 %

Det som er felt  totalt på allmenningen er nok adskillig mere, da overførte kort, med tillegg av kort fra Geitevassdalen ikke

er med i statistikken.

Til sammenligning ble det i fjor felt til sammen  57 dyr, som ga en fellingsprosent på 18.5%

14.8.13

Det har de siste dager, og senest i dag,  blitt meldt om dyr i området Vegarhovd, Geitevassdalen, og i Krossvasshøgda

Flere småflokker.

8.8.13

Det ble i går kveld oppservert ca 300 dyr i Vegarhovda, med trekk mot Skjerhøl

I formiddag ble oppservert 2 flokker a ca 100 dyr på trekk fra Tangetjønnan mot Viuvasshøgda

Ellers ser det ut til at det fortsatt er en mye dyr på sørsida av Kvenna

12.6.12

Det var i kveld jegerkafe med et veldig bra oppmøte.

Trekningen , ØNF,  var kveldens høydepunt. Listene  kan lastes her,  Uvdal  Nore  Rollag

Fredningssoner er vedtatt på allmenningen fra 20.8. til 5.9

På Reinkompaniet, hele jakta

Kortutdeling , Geitevassdalen ØNF kontor, fredag  28.6. i tiden 15.00 - 18.00

10.6.12

ØNF trekker prioriteringslister på Jegerkafe 12.6.13, kl 1900

Her blir det mye info om høstens jakt, fredningssoner m.v.

1.10.12

Elendig jakt her østpå , men flere av våre førstegangsjegere på allmeningen har fått felt dyr - bra!!

Dyrene har stått sør for oss hele jakta, og  knapt innom grensa hos oss første uka.  Det tyder også på at det har vært dårlig vestpå.

Det blir nå spennende og se hvordan  resultatene totalt blir.

9.8.12

Det ble i dag oppservert en flokk på inntil 500 dyr ved Skjerhøl !

6.8.12

Ser ut som flesteparten av dyrene står langt sør for oss, mellom Songa og Kvenna.  Får håpe de snart begynner og trekke mot vårt område.

Siste kortutdeling på Ø.N. Statsallmening er onsdag  8.8.   Reservekortutdelingen er Torsdag 9.8.  Møt opp  !!!!!

Se innfo på fjellstyret sine sider.

25.7.12

Vi så i kveld 3 dyr, bukk , simle og kalv,ved  Havfoss.  Har ellers ikke sett eller hørt om dyr.

12.6.12

Det var i går kveld jegerkafe på Rødberg Hotell, med ca 100 frammøtte.  Det var div nyttig innfo fra fjellstyre, tilsynsutvalg og slepestyre.

Det var i år litt færre søkere enn tidligere.

Årets prioriteringslister ble trukket og kan lastes ned:  Uvdal  Nore Rollag

6.6.12

Da er årets trekning for Geitevassdalen klar.  Klikk her.

Det blir tildelt  3 dyr pr. jeger.

Trekningen på Øvre Numedal Statsalmening bli på Jegerkafeen 11.6.12  Programmet kan leses her.

Sjekk om du er med på lista her.

Kvoten er i høst på 6000 dyr, så mange på listene  har mulighet til og få kort.

Fjellstyre får  totalt 308 dyr til fordeling, fordelt på 92 kalv, 170 simle/ungdyr og 46 frie.

17.11.11

Da er fellingresultatet etter høstens reinsjakt på Hardangervidda klart.  Det ble felt  1376 dyr som gir en fellingsprosent på 27.5%

I Nore og Uvdal ble det tilsammen felt 209 dyr . Fellingsprosent 23.2%

Vinje og Tinn hadde den beste fellinga med h.h.v. 441 og 305 dyr

Med den svake fellinga bør vi ha en liten økning i stamma.  Det er vel på ingen måte noe katastrofalt at vi får noe flere dyr.. 

Kanskje 12000 vinterdyr hadde vært passe ???

21.|0.11

Da er  fellingsresultatet fra Ø.N.F klart.  Det ble til sammen felt bare  68 dyr av en kvote på 257.  Dette gir en fellingsprosent på 26.5%

Det blir nå spennende og høre resultatet fra resten av vidda.

18.8.11

Har de siste dager sett mye rein her i området Grytkil - Kalven - Hette - Ø Hettehovet.

Det har også kommet rein heimover, Skrykkevarden - Sølkjønn for et par dager siden

9.8.11

Det er i dag oppservert flere 100 dyr ved Jegerbu, som trekker mot Geitevassdalen

7.8.11

Det ble i dag oppservert 2 flokker, tils ca 200 dyr, v Hette. Det ble også oppservert 2 flokker, tils ca 350 dyr, i området Hellershovda s. for Mår.

Det er også kommet meldinger fra Geitevassdalen om rein i dag.

Får nå håpe at den trekker lengere heimover før jakta starter den 20.

27.7.11

Det ble på formiddagen  i dag oppservert flere flokker med rein i området Kaldungsjøen - Viuvasshøgda  og mot Geitevassdalen. Antallet er usikkert, men en flokk  ca 150 dyr og en annen på ca 400.

Det ble også i går oppservert flere flokker  i dette området.

19.7.11

Her følger innfo om reinsjakta og kortutdelingen på ØN Fjellstyres område.

9.6.11

ØN Fjellstyre og Numedalslaugen Brukseierforening  hadde i kveld årets jegerkafe på Rødberg Hotell, med den tradisjonsrike trekningen foran høstens jakt,  og det ble orientert om høstens opplegg.  Det var et meget bra oppmøte med ca 70 stk.

Prioriteringslistene  kan du se her: Rollag  Nore  Uvdal

1.6.11

Øvre Numedal Fjellstyre har nå lagt ut søkerlistene på nett.  Trekningen blir torsdag 9.6 kl 1900 på Rødberg Hotell.  Møt opp !

Kvoten er  5000 dyr totalt, og det kan tyde på at det blir ca 40 stk., fra hver "gamle " kommune som får kort på ordinær utdeling

3.4.11

Det var i helgen, årets vårmøte på Geilo, med et variabelt og inntresant program.

Det som  mange er opptatt av er  kvotestørelsen.  Det var stort sett enighet om framlagte forslag på 5000 dyr, selv om ikke driftsplanen  er kommet opp på 10000 dyr som forutsatt i vinter (endelig vedtak er ikke fattet)  Realistisk tall er 9000 til 9500.

For ØNF vil det anslagsvis bli en kvote på ca 300 dyr, en 3 dobling  fra i fjor.

Husk at søknadsfristen er 1.5.11.

17.3.10

Det er nå på tide og søke  reinsjakt i Øvre Numedal Statsalmening for innenbygdsboende. Trykk her for og komme til søknadsskjema.

Det er foretatt en telling i vinter, fram til nå, hvor det er telt opp i underkant av 9000 dyr.  Det ligger an til at kvoten kan bli betraktelig større enn i fjor.

12.11.10

Da er fellingresultatet fra høstens jakt klar. Last ned her.

Fellingsprosenten er på hele 48%, som må betegnes som veldig bra.

Ut fra kalvetellingen  25 juli i år ble det telt 1846 kalv. 

Med en felling på 957 dyr, bør det være en teoretisk økning i stamma på 889 dyr med fratrekk for naturlig avgang etc.

En økning bør det i hvertfall være.

23.10.10

Så er fellingsresultatet for ØN Fjellstyre klart.  Fellingsprosenten ble hele 66 %, som må sies og være meget bra.  Det ble felt tilsammen 68 dyr.  Antallet er nok en del større da det var overført over 20 kort fra andre områder som ikke er med i statistikken.

Nå venter vi spent på den totale felling for hele vidda !

2.8.10

Det har til nå vært en god jakt her østpå.

Mandag og tirsdag var det bra med dyr i området Kalven - Dyrebu - Skjerhølnuten, anslagsvis 2000 til 3000 dyr.

Det har også gått flere flokker over lågen , nordover, men er litt usikker på hvor mye det kan dreie seg om.

24.8.10

Nå er  reinsmeldingene på Numedalsnett lagt ut. Som en ser er det bra med dyr i  Nore og Uvdal.

23.8.10

Viktig verktøy når en skal parkere: Tommestokk !!!

23.8.10

Det har til nå vært bra jakt i Allmeningen de første dager, Lågaros og Steinkjønn, og vidre heimover på private områder. I går gikk det fortsatt dyr igjen på Skjorteterrenget. Det er meldt om at reinen har vært så langt heim som til s.v. for Gråvatjønn. (NØ for Småge) 

Det har de siste 2 dager blåst vestlig vind.

Her en liten stemningsraport fra Steinkjønnuten:

14.8.10

Det ble i ettermiddag ved 18 tiden oppservert en flokk på ca 100 dyr ved Steinkjønnbekken, som kom sørfra, vest for Steinkjønn.

14.8.10

Mail mottatt 13.8:

Observasjoner fra en fjelltur tidligere i uka. ( rundtur tinnhølen – rauheller- lågaros- sandhaug – tinnhølen )

Man 9, brukbar flokk, minimum 200 dyr, på trekk østover ca 2km sydvest for Lågaros th, observert fra hytta kl 21.

Tir 10, mye tråkk i elsjådalen-langebuflaten, men ingen egne observasjoner.

Betjening på Sandhaug meldte om minimum 2000 dyr syd for nordmannslågen tidligere i uka.

For øvrig, ingen observasjoner, nord for lågen.

12.8.10

Det var i går kveld reservekortutdeling, ØNF, på kommunehuset, Rødberg.  Alle på listene fikk tilbud om kort. Det var bare ca 25 frammøtte.

11.8.10

Det meldes om rein i Grytkil, Viuvann og mot Lågaros.  Hvor mye det er er usikkert, men er det noen som har hørt noe, så send meg en mail.

At reinen kommer på disse trakter på denne tiden er vel etter "oppskrifta".  Kanskje litt tidligere i år enn i fjor.

8.6.10

Ø:N: Fjellstyre hadde i går kveld Jegerkafe på  Trollstua med 70 frammøtte. 

Høydepunktet var naturlig nok trekningen av reinskort.  Det ligger nå an til at de første 30 - 33 får kort

Listene ligger her:   Rollag     Nore     Uvdal

Tinn har som vanlig anket kvoteforslaget på 2000 dyr (de vil ha større kvote). Det ligger vel an til at vedtatt kvote blir opprettholdt..

Isen i fjellet er i ferd med og gå, så innen en uke er nok isen borte.

27.4.10

Da er endelig kvote bestemt i villreinnemda.  Den ble som forventet 2000 dyr, 500 mere enn  i 2009

25.3.10

Nils Petter Undebakke har i dag et fornuftig  innlegg om resursbruken for og "ta" snøscooterkjørere.

Innlegget kan leses her

23.3.10

Så er årets kvoteforslag  på 2000 dyr lagt fram. Det er 500 mere enn i fjor, og ingen dramatisk økning.  Men en må kunne si at det er et ekspansivt forslag. Det er ennå ikke sikkert at vi har så mye vinterdyr som antatt.

6.12.09

Årets fellingsresultat ble i går framlagt på høstmøtet i Eidfjord

Av en kvote på 1500 dyr,ble det felt 684 dyr, som gir men fellingsprosent på 46.  Dette var en forholdsvis høy fellingsprosent i forhold til snittet de senere år.

Årets kalvetelling , som ble foretatt  27. juni,  ble det fotografert  2260 kalv.

Det vil si at vi skal ha en teoretisk økning  av stamma fra i fjor vinter på  1576

Kanskje vi  kan ha en netto økning på 1000 dyr ?

Jeg tipper at  vi da har en vinterstamme nå på  mellom 8500 og 9000 dyr.

Det kan vel tyde på at det ikke blir noe større kvote neste år,  får vi håpe,  for og nå målet som er på 10000 til 11000  vinterdyr.

22.10.09

Da er fellingsresultatet for Øvre Numedal  Statsalmening klart .  Det ble vel ikke  slik felling vi hadde trodd med kun 25 felte dyr !

Dyr felt på andre  overføringskort til ØNS er heller ikke med i statistikken;

SLUTTRESULTAT VILLREINJAKT 2009.

Tildelingen til ØNF var: 20 frie dyr, 35 s/u, 23 kalv.

Tildelingen til ØNF fra ULVIK:4 frie dyr,10 s/u,5 k.

I Øvre Numedal statsallmenning er fellingsresultatet følgende for år 2009.

Tallene i parentes er felte dyr på ULVIK-kort. Disse er ikke tatt med i resultatet for ØNS:

                                    Hanndyr            Hunndyr      Ialt

2 ½ år og eldre                   6                12             18                                                              

                                          ( 0 )               (4 )             (4 )     

11/2 år                                2                    1                 3                                                   

                                         ( 0 )                ( 1  )           ( 1 )

Årskalv                            3                  1                     4

                                        ( 0 )               ( 0 )              (0 )

________________________________________________________________________

I alt                11         14        25  

I prosent blir det samlede resultatet for

Øvre Numedal statsallmenning:

                           32 %

7.10.09

Jakten er over, og jeg kommer tilbake med fellingsresultat etc. så fort det foreligger.

Jakten i  allmeningen vår har vært meget bra, men som før har ikke reinen kommet nevneverdig heimover til tross for utsatt jaktstart. Dette bør nok vurderes framover.

11.9.09

Det er i dag meldt om en del rein i området Langebueggen.

2.9.09

Har nå  gjort meg ferdig med jakta, så ferske nyheter blir bare bare lagt ut  etter som jeg får de inn.

Her følger et "pausebilde".  Som en ser er det ikke så værst og være jeger:

29.8.09

Flere flokker i Hetteområdet i dag. Tilsammen noe slikt som 1500 dyr.  Sørvestlig trekk. Kl 6 i ettermiddag var det en flokk på ca 250 dyr og en på 60 dyr (her ei simle med rød gps sender) som trakk mot Viuvasshøgda.

28.8.09

Det   eer oppservert ca 250 dyr på morgenen øst for Kalven som trakk sør. Samtidig ble det oppservert en flokk på 100- dyrøst for Hette. Sørlig trekk.  Så i kveld 2 dyr i samme område, men det kunne være bare utkanten av en flokk, usikkert.

27.8.09

Det har i dag vært 2 flokker i området Hette, ved Kalven. En flokk på 300- på formiddagen, og en på ca 60 dyr på ettermiddagen. Begge trakk mot østenden av Viuvann Det har også vært 2 små flokker ved Steinkjønn som trakk mot Kaldungsjå.

26.8.09

Det har i dag vært en god del dyr på N & U.  3 flokker tilsammen ca 300 dyr i området Laagaros, og en flokk som gikk inn Elsjødalen og videre vestover.  Det har også vært dyr ved Langebu.  Vidre ble oppservert en flokk, 300+, sør for Viuvann, som trakk vestover mot Viuvassdalen.  Det ble og oppservert 3 flokker i Grytkil som trakk mot Havfoss.  Antagelig gikk de ikke over.  En ble oppservert sør for Hettefjorden kl 7 i kveld.  Tilsammen var det ca 300 dyr i disse flokkene

24.8.09

Oppservert  19 dyr tidlig i dag, og 3 dyr nå i kveld, rett  vest for oksedalen v Hette.  Ingen andre meldinger i dag fra vårt område.

22.8.09

Det er i ettermiddag meldt om rein i Reksjåeggen, ca 100 dyr, og mye dyr i området Hestedalen, vestlig trekk.  Antagelig for langt syd for oss.

22.8.09

Det ble i dag kl 0900 sett 2 fine flokker, ca 100 dyr i hver, på vestsiden av Mår nær Helleroddspissen

Dette er sansynlig vis samme dyra som i går ble oppservert i Grytkil for noen dager siden.  Vestlig vind i dag.

20.8.09

Det er i dag melding om 2 flokker, tils 200 dyr?, i Grytkil.  De trakk i ettermiddag mot Mår.

19.8.09

Det har i går og i dag vært oppservert   2 flokker ca 25 dyr i Grønnkjønndalen, og en flokk i Krossvasshøgda på ca 200 dyr.  Videre er det i går oppservert en flokk på ca 200 - 300 dyr ved Elsjøholet, og flere smårlokker i området Hette - Eidsjøen.

Det skal   være   mye dyr sør for Kvenna .

Det er også for noen dager siden oppservert en del dyr ved Skjerhøl, og noen få, 7 - 8,  ved Skrykken

Men er dette for tidlig?, det er nesten en uke til vi begynner.

Veldig fint med meldinger om rein, de vil bli lagt ut fortløpende, mange takk.

14.8.09

Det ble i går sett flere små reinsflokker i området Steinkjønn - Viuvann

Her følger  utdrag av hyggelig mail fra Børre:

Det har nå blitt observert mer reinsdyr i ditt "nærområde".

Onsdag ble det observert en bukkeflokk på ca 30 dyr, og 2 flokker på ca. 100-150 dyr hver sørøst for Bjornesfjorden Alle dyr på trekk østover.

Fikk melding om at det i går, torsdag, hadde blitt observert ca 500 dyr ved Vegarhovd. Disse trakk sørover. Det er jo mulig dette er de samme dyre som ble observert dagen før.

10.8.09

Tips, bruk  sporlogg på gpsen når du legger ut fiskegarn, da er det mye enklere og finne igjen om blåsa skulle  løsne.

Se eksemplet:

9.8.09

Kommer reinen nå heimover til vårt område ? Det ble i dag oppservert 7 - 8 dyr i østre Hettehovet.  Kanskje det er "fortroppen" ?

Det har nå vært sør og østlig vind i snart 14  dager i fjellet, så det burde snart komme dyr til vårt område.

31.7.09

Det var i går et forrykende uvær i fjellet.  Stormbyger og mye nedbør.  Vannstanden i bekker og tjern er som i vårflommen.

Har ikke hørt eller sett noe rein i vårt område enda.

17.7.09

Det har nå vært trekning på kort i Geitevassdalen.  Prioriteringslista kan du lese her.

16.7.09

Ny innfo angående kortutdlingen , ØNF, følger her.

Det blir delt ut kort til de 22 første på listen i Uvdal og Nore, mens  Rollag er det de 21 første som får kort i ordinær utdeling

15.7.09

Det er nå tillatt og kjøre etter slepa fra 10.7., mot før 25.7.  Det var et framskritt. MEN nytt av året er nok et nytt påfunn, at det  kan  parkeres max. 5 m. fra slepa !!!!!

2.7.09

Endelig kvote er nå fastsatt etter anken til DN.  Anken ble ikke tatt til følge, og kvoten på 1500 dyr står fast.

Utdeling av kort på ØNStatsallmening, trykk her.

4.6.09

Øvre Numedal Fjellstyre hadde i kveld Jegerkafè på Trollstua i Uvdal.  Det var meget bra oppmøte med over 60  til stede.

Høydepunktet var årets trekning og listene  for 2009 finner du her: Uvdal  Rollag  Nore      (Uten ansvar for feil)

3.6.09

Så har det skjedd igjen, Mårfjell Sameige, Mår Utmarkslag og Måna Utmarkslag , har anket kvotevedtaket på 1500 dyr til DN. 

De vil ha 4000 dyr i kvote !!!

Vi  ligger langt etter opptrappingsplanen   vedtatt i 2004, så det skal vel svært mye til for at DN skal gjøre om på foreslått kvote får vi håpe !!

1.5.09

Villreinnemnda, har på et møte i går, vedtatt årets kvote.  Den ble som forventet på 1500 dyr, samme som i fjor.

18.4.09

Det har i helgen vært siste innspurt for transport til fjells.  Føret har  har vært tålig bra med kuldegrader om natta, slik at føret har holdt bra til ut på dagen.

2.4.09

Det har nå blitt veldig skavlete i fjellet, med  overvann på nesten alle vann 

Det er i kveld varmegrader  på vidda !

30.3.09

Det ble på et møte på Skinnarbu, i går, diskutert framlagte kvoteforslag på 1500 dyr.  Det var stor enighet, og liten diskusjon om  forslaget.  Villreinnemnda skal nå vedta endelig kvote.

30.3.09

Det er fortsatt en god del rein i Nore og Uvdal.  Her et bilde fra i dag . Skal vi tippe ca 500 dyr ???

30.3.09

Her er et  vel 40 år gammelt bilde fra kjøttransport på Mår

25.3.09

Det har i den senere tid vært mye rein, sannsynlig vis mesteparten av stamma,  i Syvraområdet nord for Mår.

Overvann på de fleste vann.

9.3.09

Villreinutvalget  har drøftet årets  kvote , og har sendt ut et høringsforslag på 1500 dyr til alle vald . 

Altså samme kvote som i 2008.

Vi kan nok regne med at dette vil bli endelig kvote, men noe diskusjon vil det sikkert bli.

En ting som er helt sikkert er at ikke driftsplanens mål er oppnådd.  Det skulle i vinter vært 10000 dyr på vidda, mens vi kanskje er nærmere 7000 enn 8000 !!!!

Målet er nå endret slik at vi nå skal ha 10000 dyr vinteren 2010/2011.

Og få til dette virker helt usannsynlig  da vi  faktisk ligger veldig langt etter opptrappingsplanen vedtatt i 2004, så en eller annen plass ligger det en vesentlig feil i utregningsformelen!

22.2.09

Det ble i dag oppservert en fin reinsflokk i Syvrenuten, Nord for Mårfjorden. Det kunne være så mye som 2000 !

Det er nå svært løst i fjellet, med en del overvann.

21.12.08

God jul til alle !!

Vi har nå i en periode hatt størstedelen av villreinstamma i området mellom Solheimstulen og Mår. En del har også blitt oppservert innerst i Imingdalen.

Isen ser ut til og være bra med over 20 cm. på de fleste vann, men det er all grunn til og advare mot og ferdes på isen ennå da det kan være enkelte "åthøl".

26.11.08

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet la fram fellingsresultatet for Hardangervidda og Grungedalstangen, samt Oksenhalvøya og Skaulen-Etnefjell villreinområder i dag. Grungedalstangen, som forvaltningsmessig hører under Hardangervidda, men med egen kvote, felte 9 av totalt 20 dyr (45 prosent felling). Oksenhalvøya hadde i høst en kvote på fire dyr. Av disse ble to felt. I Skaulen-Etnefjell villreinområde ble 11 av 32 dyr felt (34,4 prosent felling).

Kun tre anmeldelser

Årets jakt på Hardangervidda ble avsluttet den 30. september - etter å ha vart i seks uker. Oppsynsleder Knut Nylend i Statens naturoppsyn (SNO) påpeker i sin oppsummering at jaktutøvelsen stort sett gikk greit, men med en del uheldige episoder da dyra trekte vestover mot slutten av jakta. Av rapporten går det fram at oppsynet avlivet tre skadde dyr, mens 10 skadde dyr ble avlivet av jegere. - Dette er om lag på same nivå som dei siste åra, skriver Nylend som ellers opplyser at tre saker er anmeldt til politiet.

- Den eine saka gjeld brot på reglane om human jakt og felling av feil dyr ifølge tildelt løyve. Ei anna sak gjeld funn av umerka/slakta bukk. I tillegg vart det gjeve 12 advarslar for ulike forhold, opplyser Nylend i pressemeldingen som naturoppsynet sendte ut den 3. november.

12.11.08

Fellingsresultatet på Hardangervidda er nå klart !

Av en kvote kvote på 1500 dyr ble det felt 658 dyr. Dette gir en fellingsprosent totalt på 43,8 %.

Vinje                   163 av totalt 287 dyr/56,8 prosent felling

Nore og Uvdal     97 av 273 dyr/35,5 prosent

Ullensvang          87 av 192 dyr/45,3 prosent

Eidfjord                52 av 221 dyr/23,5 prosent

Tinn                     108 av 214 dyr/50,5 prosent

Ulvik                      27 av 56 dyr/48,2 prosent

Odda                     87 av 179 dyr/48,6 prosent

 Hol                        34 av 70 dyr/48,6 prosent

Aurland                   1 av    4 dyr/25    prosent

Rollag                      2 av    4 dyr/50    prosent

Stammen  bør i vinter da   være drøyt 7000 dyr mot 6563 i fjor vinter.

Stammen er saaaakte på vei oppover, men vi trenger nok flere år med svært lave kvoter, ca 1500 eller mindre, for og komme opp  til målet med 10 til 11`000 dyr. Dette antallet skulle vi ha hatt i fjor etter driftsplanen, så det går nok mange år før vi er der vi skal være.

20.10.08

Fellingsresultatet for ØN Statsallmening ble :

                                   Hanndyr       Hunndyr             Ialt

2 ½ år og eldre              13                16                29                                                         

11/2 år                               0                    0                 0                                                     

Årskalv                            6                    2                 8

________________________________________________________________________

I alt                                  19                      18           37   

Tildelingen til ØNF var:   20 frie dyr, 35 s/u, 23 kalv.

Tildelingen til ØNF fra ULVIK:  2 frie dyr,2 s/u,2 k.

Dette gir en fellingsprosent på 47.4 %

Ett bra resultat i forhold til tidligere år.   På de private terreng i N & U er det nok langt dårligere.  Overføringskort  er ikke med i statistikken

2.10.08

Jakten er over for denne gang.  I Nore og Uvdal har det vært en del dyr på allmeningen, men nesten ingen ting på de private.  Oppsummering kommer i slutten av november.

18.9.08

Det har også i går vært en god del rein i området Kåsadalen (1000 dyr?) og Viuvann/Hetteområdet.  Det ser ut som ikke vinden har hatt noen innvirkning på trekket.

17.9.08

Det var i går ettermiddag rein i området Kalven - Viuvann - Grytkil.  En del av dyra gikk over ved Havfoss,  mot Kåsadalen

15.9.08

Det har i dag vært dyr i området Viuvann - mot Grytkil.  Noe av dyrene har så vidt vært inne på Nore og Uvdal. Antallet er litt usikkert, men noen hundre har det vært.

Ellers har det i helgen ikke vært dyr på N&U

7.9.08

Det er i dag ikke meldt om rein i N&U.  Mengder av dyr har trukket østover sør i Grytkil. Ingen sikkre meldinger i dag. 

Det er nå nesten ikke jegere igjen i N&U.

6.9.08

Flokk på ca 500 dyr v. Kaldungsjå.  Trakk østover, men uklart hvilke side .  Det skal være flere dyr på trekk østover.  Det er veldig gunstig vindretning for oss i N&U.

5.9.08

Det har ikke vært dyr inne på N&U de siste dager.  Det står i ettermiddag en del dyr i område Gjuvsjå/Kaldungsjøen.  Værmeldingene er gode, det er meldt dreining til øst, noe som burde være gunstig.  Lite med jegere i Vegarhovd/Lågarosområde.

30.8.08

Det har i ettermiddag vært 2 fine flokker ved Skjerhøl/Lågaros.  Den ene gikk over lågen til nordsida.  Det har også i dag vært rein i området Langebuflått

29.8.2008

Det har også i dag vært dyr i Lågarosområdet, og det er felt bra med dyr.  I ettermiddag var det en flokk på ca 500 +- på baksiden av Steinkjønn som trakk i sørlig rettning  mot Viuvassdalen.  Det trakk også dyr ut på Skjerhølmyran og ned etter lågen.  Hvor langt de kom vites ikke.  Ellers er det ogs fortsatt dyr sør og  vest for Bjornesfjorden på Numedal

28.8.08

Det har i dag vært flere små flokkern som har kommet opp i Lågarosområdet.   Det har vært et vestlig trekk.  Det har og kommet  rein på Langebuflått og vidre vestover.

26.8.08

Det har i dag vært jaktet en god del i Lågaros - Steinkjønnområdet.

Det har vært mye dyr som har kommet opp langs Kaldungsjøen.  Det har vært et vestlig trekk i dag. Det var i  ettermiddag en liten flokk på ca 60 dyr på baksiden av Steinkjønn.

19.8.08

Det ble 17.8 oppservert en liten flokk på  snaut  50 dyr mellom Kalven og Viuvann

Videre er det oppservert ca 150 dyr v. Lågaros  16.8. Kan være samme flokken som ble oppservert 14.8

Det skal også være være en del flokker i Tinn, men usikkert hvor mye.

14.8.08

Det ble i dag oppservert en flokk på +- 200 dyr på Sørkjønnflått ved Lågaros.  Den trakk østover !!

Dersom det er andre oppservasjoner, send meg mail om det.

9.8.08

Etter et kjempefint vær forrige uke, har det denne uka vært mye vekslende vær, med lite vind.

Det er ennå ikke  noen som har meldt om  rein  her på østvidda.  Har nå vært på vidda i 1.5 uke og ikke sett noe.

30.7.08

Det har ikke vært meldt om rein  her på østvidda.  Jeg har heller ikke sett noe.

Varmt i fjellet med badetrempratur, 17 grader i vannet i dag. Tordenvær.

Utdeling av villreinkort, se ØN fjellstyre for innfo

28.6.08

Øvre Numedal Fjellstyre opplyser at kortutdelingen for allmeningen er utsatt til etter ferien

5.6.08

Øvre e hadde i kveld jegerkafe på Trollstua i Uvdal med et rikholdig program, og  oppsett av prioriteringslister i forb. med høstens jakt.

Det var ca 50 frammøtte som fikk en god og inntresant  gjennomgang av bl.a.  prosjekt gytegrus i Bjornesfjorden

Prioriteringslistene kan lastes her:  Uvdal  Nore  Rollag

Jegerliste Geitevassdalen er lagt ut og kan lastes her.

                                                      Værmelding    Dyreposisjoner          Øvre N fjellstyre          

6.8.18

 

Det ble i dag oppservert en flokk ved Eidsjøen på ca 100 dyr. Den trakk nedover Geitevassdalen mot Krossen.

Det har også, for noen dager siden, blitt oppservert dyr på sørsida av Bjornesfjorden